curatime

Inloggning

Här kan schemaläggare logga in.

Initialer:

Lösenord:Not. ang. GDPR
Organisationer som använder www.curatime.se är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som de registrerar i www.curatime.se och som behandlas där.
CuraTime AB är personuppgiftsbiträde för dessa personuppgifter.
(Förenklat så äger organisationen som använder www.curatime.se personuppgifterna i www.curatime.se och bestämmer över dem.)


CuraTime AB, Merkuriusvägen 13, 352 64 Växjö, 0708-78 27 59