CuraTime AB

Effektiv schemaläggning av läkare

CuraTime är en webbplats för schemaläggning av läkare vid sjukhuskliniker.


Läs artikel om CuraTime i Dagens Medicin.

Spara 30%

CuraTime har minskat tidsåtgången för schemaläggande läkare med 30%.

Felfritt schema

CuraTime:

Rättvist schema

CuraTime visar statistik online, t.ex. jourstatistik.
Schemaläggaren kan direkt se vem som bör få nästa jour

Insamling av önskemål via internet

Samla in kollegornas önskemål via internet och få dem automatiskt sammanställda.

CuraTime, Merkuriusvägen 13, 352 64 Växjö, 0708-78 27 59